deutch - germanenglish - englishfrançais - frenchsvenska - swedish

 Chemie-vrij geteelde bloembollen bestellen?

De voorverkoop is 1 maart gestart - de levering is vanaf begin september

www.bloembollenvoorbijen.nl

Chemical-free grown flower bulbs 

 


Download onze brochure door op het kleine logo rechts te klikken: 
 

Introductie

Al jaren is slechts ongeveer 1 op de 1000 bloembollen in Nederland, 0,1%, is afkomstig uit de biologische teelt. De consument bepaalt uiteindelijk hoe de bloembollenteelt er in de toekomst uit zal gaan zien en informatie kan daaraan bijdragen. Momenteel is de bloembollenteelt nog een van de teelten waarin zeer veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, waaronder bestrijdingsmiddelen die zeer schadelijk zijn voor bestuivers, met name de honingbijen, en insecten die als voedsel dienen voor vogels en andere dieren, maar ook de hommels, wilde bijen en vlinders.

Christall voerde de afgelopen 4 jaren chromatografietesten uit op de bodem, de compost, het plantgoed en de uiteindelijke bloembollen. Ook werden bij de bloembollensoorten na de oogst residutesten op meer dan 500 verschillende bestrijdingsmiddelen gedaan door een onafhankelijk instituut. In 2017 jaar waren de testresultaten dusdanig dat de residuen verwaarloosbaar klein waren (door wind en water staan namelijk alle teelten bloot aan wat gangbaar is). Daar waren wij zeer content over. We blijven nu steekproefgewijs testen en gebruiken daarbij drie methoden.

Ons belang is ten eerste een toename van de (vooral voorjaars-)dracht ten behoeve van de honingbijen, de wilde bijen, de hommels, de vlinders en andere nuttige insecten, waarbij bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk uitgesloten worden. Maar ook de verbetering van het oppervlaktewater, stimulering van het biologisch bloemen telen en het opfleuren van het deels groene Nederland. Bij de biologische voedselproducten gaat dat van jaar tot jaar beter. Als restaurant tel je eigenlijk al niet meer mee als niet tenminste een deel van de gerechten en dranken van biologische oorsprong en liefst ook uit de eigen streek is - dit, dankzij de vraag van consumenten en de kwaliteitsgevoeligheid van het management en de kokende brigade. Er zijn inmiddels ook al (sterren-)restaurants die bloembolsoorten op de kaart hebben gezet. Chemievrij geteelde bloembollen is een betrekkelijk nieuw fenomeen, maar het belang is groot voor hulp bij de omschakeling van de hele sector ...

Verkrijgbaarheid

Er wordt zowel aan imkers en imkerverenigingen, particulieren, landgoederen, gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheidsainstellingen geleverd. Ook vinden de chemievrij geteelde bloembollen hun weg naar het buitenland.

Verantwoording 

2014 was het eerste jaar van het eerder genoemde samenwerkingsverband. Het was ook een jaar waarbij we een, weliswaar klein, gedeelte van de bloembollen hebben willen en moeten afkeuren en in sommige gevallen terughalen omdat we te veel residuen vonden. Dat was moeilijk te begrijpen omdat onze telers helemaal niets aan chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Door opdampen en driften en via het oppervlaktewater blijken zich toch chemicalien te verspreiden naar plekken waar ze ongewenst zijn.

Het is een grote uitdaging voor waterschappen, biologisch telende boeren, de overheid en wetenschappers om deze ongewenste gevolgen van het gebruiken van een reeks van zwaar giftige middelen aan te pakken. "De vervuiler betaalt" is een rechtvaardige oplossing, maar economische uitgangspunten winnen het daar nog steeds van - het fipronilschandaal laat zien hoe dat werkt. 

Ons aanbod

betreft vooral soorten die vaak al honderden jaren in Nederland voorkomen, inheems genoemd kunnen worden en ook verwilderen. Zo hebben we een geel bostulpje in het assortiment kunnen opnemen dat al sinds 1530 in Nederland voorkomt. U heeft er jarenlang plezier van. Vele bolgewassen staan bekend onder de naam stinzenplanten. Zo zijn er een 10-tal crocussoorten, de scilla's (sterhyacintjes en boshyacintjes), een tiental botanische tulpjes maar ook sneeuwklokjes en de bekende blauwe en anders gekleurde druifjes. Zij bleken bij onze telers allen de afgelopen jaren steeds minder residuen van bestrijdingsmiddelen te bevatten.

Narcissen, tulpen en hyacinten

Een grote stap vooruit is dat tientallen gemeenten inmiddels het bijenconvenant ondertekend hebben, waarin men aangeeft alles te zullen doen om de leefbaarheid van de nuttige insecten te bevorderen en chemicalien uit te bannen. Maar er bleek schaarste te bestaan aan biologisch geteelde narcissen, tulpen en hyacinten. Dat is voorbij, we hebben dan ook deze in grote verscheidenheid in ons assortiment opgenomen. Gemeenten nodigen wij van harte uit ons te benaderen. We hebben de mogelijkheid om mechanisch te planten, ook onder gras en op schuine hellingen. Burgerinitiatieven worden door gemeenten op prijs gesteld en meestal wordt er gewacht tot de inwoners zelf stappen nemen.

Uw reacties bij ons bloembollenteam zijn welkom op dit emailadres: info@bloembollenvoorbijen.nl

en na dit gelezen te hebben bent u welkom op www.bloembollenvoorbijen.nl