deutch - germanenglish - englishfrançais - frenchsvenska - swedish

 Wat is Chromatografie

 

 

Chromatografie is een eenvoudige methode, verwant aan fotografie, om een beeld in kleuren te maken van iets dat leeft. Zo kan een aspect van het onzichtbare van het leven zichtbaar gemaakt worden in een beeld, een plaatje.

Magnetische krachtlijnen van een staafmagneet zichtbaar gemaakt met ijzervijlselZo kan ijzervijlsel bij een magneet het magnetische veld zichtbaar maken. De vraag wat magnetisme is, is daarmee nog niet beantwoord. Evenmin is het antwoord op de vraag "wat is leven" met het zichtbaar maken via een chroma niet beantwoord. Leven blijft een raadsel.

                 

chroma van uitstekende humus-compost -links- naast die van een slechte compost -rechts-
(de chroma's kunnen uitgelicht worden door op ze te klikken)
 

Chromatografie toepassen:
 

 • aantonen van de kwaliteit of het gebrek daaraan van compost, humus, mest en mest-compost 
   
 • aantonen van de bodemvruchtbaarheid van de akker, weide, (volks)tuin

 • aantonen van verstoringen in de bodem qua waterhuishouding, luchthuishouding en bodemvruchtbaarheid  
   
 • aantonen van het verschil tussen biologisch en niet-biologische teelt (bijvoorbeeld voedsel zoals fruit, groente, zuivel, brood en noten. Maar ook bij bloembollen, krachtvoer, enz.) 
   
 • zichtbaar maken van de vitaliteit (levenskracht) en/of kwaliteit van voedsel

 • zichtbaar maken van de kwaliteit van zaad  
   
 • enz. enz.

Chromatografie maakt zo zichtbaar wat de natuurwetenschap niet kan: de samenhang. Zo kan de natuurwetenschap cijfermatig veel over de componenten van de grond vertellen, maar met precies diezelfde cijfers kan de bodemvruchtbaarheid zowel slecht/minimaal als goed/optimaal zijn.


Twee punten van kritiek:

 • chromatografie is niet herhaalbaar !
  Dat is onjuist. Men kan van een product/monster bijivoorbeeld 100 chroma's maken. Ze blijken allemaal soortgelijk te zijn en goed herkenbaar. Ook als verschillende personen op verschillende plaatsen een chroma van een product maken zijn de resultaten overeenstemmend
   
 • chromatografie is niet interpreteerbaar/leesbaar !
  Ook dit is onjuist. Het 'lezen' is weliswaar niet eenvoudig en in ieder geval een kwestie van veel ervaring. De ervaren lezer kan echter verrassend veel informatie uit een chroma halen

Chromatografie is een methode die in ontwikkeling zal blijven. Zo is bijvoorbeeld het aantonen van GGO (Genetisch Gemodificeerde Organismen; GMO is de Engelse term daarvoor) in voedsel voor de mens of bij krachtvoer voor dieren niet moeilijk, maar de eerste keer stelde het sterk van het bekende, dus afwijkende, beeld de onderzoeker voor een raadsel.

Ook is het aantonen of een gewas een hybride betreft of van zaadvaste oorsprong uiteindelijk eenvoudig. Iedere verstoring blijkt zich op een eigen manier in het chroma te uiten.