deutch - germanenglish - englishfrançais - frenchsvenska - swedish

 Wat is Chromatografie

 

 

Chromatografie is een eenvoudige methode, verwant aan fotografie, om een beeld in kleuren te maken van iets dat leeft. Zo kan een aspect van het onzichtbare van het leven zichtbaar gemaakt worden in een beeld, een plaatje.

Magnetische krachtlijnen van een staafmagneet zichtbaar gemaakt met ijzervijlselZo kan ijzervijlsel bij een magneet het magnetische veld zichtbaar maken. De vraag wat magnetisme is, is daarmee nog niet beantwoord. Evenmin is het antwoord op de vraag wat leven is met het zichtbaar maken via een chroma niet beantwoord. Leven blijft een raadsel.

                 

chroma van uitstekende humus-compost -links- naast die van een slechte compost -rechts-
(de chroma's kunnen uitgelicht worden door op ze te klikken)
 

Chromatografie kan het volgende in beeld brengen:
 

 • de kwaliteit van compost, humus, mest en mest-compost 
   
 • de bodemvruchtbaarheid van de akker, weide, (volks)tuin

 • verstoringen in de bodem qua waterhuishouding, luchthuishouding en bodemvruchtbaarheid  
   
 • het onderscheid tussen biologisch en niet-biologische teelt (bijvoorbeeld voedsel zoals fruit en groente, maar ook bij bloembollen, krachtvoer, enz.) 
   
 • vitaliteit en/of kwaliteit van voedsel

 • de kwaliteit van zaad  
   
 • enz.

Chromatografie maakt zo zichtbaar wat de natuurwetenschap niet kan: de samenhang. Zo kan de natuurwetenschap cijfermatig veel over de componenten van de grond vertellen, maar met precies dezelfde cijfers kan de bodemvruchtbaarheid zowel minimaal als optimaal zijn.

De techniek is bewerkelijk, maar eenvoudig en door vrijwel iedereen te leren. De interpretatie, het lezen, is echter een kunst. Chromatografie is een methode die in ontwikkeling zal blijven. Zo is bijvoorbeeld het aantonen van GGO (Genetisch Gemodificeerd Organisme; GMO is de Engelse term daarvoor) in voedsel voor de mens of bij krachtvoer voor dieren niet moeilijk, maar de eerste keer stelde het sterk van normaal afwijkende beeld de onderzoeker voor een raadsel. Ook is het aantonen of een gewas een hybride betreft of zaadvast uiteindelijk eenvoudig. Iedere verstoring blijkt zich op een eigen manier in het chroma te uiten.