deutch - germanenglish - englishfrançais - frenchsvenska - swedish

 

Bodem / grond in beeld

 

De basis van de teelt is de bodem, de grond. Er zijn twee extremen te onderscheiden: telen op substraat, dode bodem, minerale bodem OF telen in humus, grond waarin de bodemvruchtbaarheid voorop staat. De kwaliteit van de bodem kan met chromatografie zichtbaar gemaakt worden, Zowel de kwaliteit van de grond als de kwaliteit van de produkten die erin geteeld worden.

In de nu volgende pagina's zullen een aantal voorbeelden te zien zijn van chroma's waarin de kwaliteit van de bodem zichtbaar is. Het chroma kan zo benut worden als hulpmiddel bij het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.

Basis-aspecten die af te lezen zijn uit een bodemchroma zijn:

  • de kwaliteit van de humuslaag en gebreken daarin
  • de kwaliteit van de waterhuishouding en de tekortkomingen
  • de kwaliteit van de doorluchting en de dichtheid van de bodem

Ook andere aspecten van de bodem zijn in het chroma af te lezen, maar voor deze plek voert dat te ver.

Eveneens kan de kwaliteit van compost zichtbaar gemaakt worden. Bij mestcompost is het vanzelfsprekend dat ook de mest daarin een groot aandeel heeft. Het blijkt steeds vaker dat de kwaliteit van de mest de kwaliteit van de mestcompost tegenwerkt. Het streven is om een goede humusvormende compost (humus-compost) te realiseren om optimaal de bodemvruchtbaarheid te bevorderen.